Fossielvrij rijden voor 2030 is onze visie!

Projecten

DKTI H2-GROW

Holthausen, EnergyStock en Resato willen samen met ESA, Century en de gemeente Groningen (als “first movers” op het gebied van de inzet van de H2-elektrische voertuigen) met flankerend onderzoek gericht op best-practise ontwikkeling en evaluatie onder leiding van Hanzehogeschool Groningen, de keten van hernieuwbare H2-productie, distributie, aflevering en gebruik in H2-elektrische voertuigen in een realistische gebruiksomgeving (proeftuin) testen, doorontwikkelen en demonstreren. Hiermee willen ze een belangrijke impuls geven aan H2-elektrisch rijden en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van “de groene waterstof-economie in Noord-Nederland” zoals uitgewerkt in de plannen van de Noordelijke Innovation Board.

DKTI H2-Wastecollect

De Gemeente Amsterdam wil samen met Holthausen Energy Points, E-Trucks Europe, Truckland en het lectoraat City Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam een proeftuin project uitvoeren, gericht op de ontwikkeling en het testen van een zero-emissie afvalinzamelingssysteem op basis van hernieuwbare waterstof dat wordt gegenereerd met energie uit (het biogene deel van het) afval. Hiermee willen ze een kick-start geven aan de implementatie van zero-emissie (binnen)stad logistiek en hiervoor draagvlak creëren.Duurzame waterstof productie

Holthausen Energy Points werkt aan diverse waterstof-productielocaties in Nederland. Duurzaam waterstof wordt geproduceerd vanuit zon en wind en door middel van elektrolyse. Holthausen werkt samen met diverse partners om zo een bijdrage te leveren aan een uitgebreide duurzame waterstof-infrastructuur voor transporteurs en overig publiek. Op dit moment is er een elektrolyser geplaatst in Groningen en wordt er gewerkt aan een grootschallige elektrolyser in Amsterdam.
Voor meer informatie neem gerust contact op

Contact